Trở Về Mạt Thế Làm Đại Lão

Trở Về Mạt Thế Làm Đại Lão

Chương mới Chapter 30 Trạng thái Đang tiến hành
Em gái thiếu niên dương phà chết thảm, bị bạn gái bán đứng, cơ duyên xảo hợp trùng sinh về thời trước khi tận thế bộc phát. ở kiếp trước, các ngươi làm nhục ta, lấn áp ta, phản bội ta, nay ta trùng sinh trở về. Chỉ có kẻ mạnh nhất mới xứng đáng được sinh tồn, mà ta chính là người mạnh nhất kia!.

Danh sách chương