Trở Thành Bạch Nguyệt Quang Của Phản Diện Hắc Hoá

Trở Thành Bạch Nguyệt Quang Của Phản Diện Hắc Hoá

Chương mới Chapter 18 Trạng thái Đang tiến hành
Cô là nữ hoàng PR mạnh mẽ quyết đoán Cũng là mọt ngôn tình mang trái tim thiếu nữ Vì nam phụ bi thảm trong tiểu thuyết ngược tim Vô tình xuyên không vào trong sách trở thành – Nữ phụ pháo hôi* bi thảm *pháo hôi là bia đỡ đạn, vật hi sinh. Hành trình xuyên không chế độ địa ngục chính thức bắt đầu – Đấu trí với vương hậu phản diện một tay che trời.

Danh sách chương