Thôi Miên Tetsurou Kuroo

Thôi Miên Tetsurou Kuroo

Tác giả:
Chương mới Chapter 1 Trạng thái Đang tiến hành
Kuroo bị thôi miên và biến thành nô lệ tình dục.