Thiên Chi Vãn Ca

Thiên Chi Vãn Ca

Chương mới Chapter 18 Trạng thái Đang tiến hành
Truyện Thiên Chi Vãn Ca với nội dung: Thiên thần sáng tạo ra thiên giới, địa ngục và nhân giới, thiên thần cũng sáng tạo ra thiên sứ, nhưng nếu thiên thần sai thì sao? Nàng đã từng nói qua chỉ cần còn sống, có thể tương phùng... Ta sẽ đợi tiếp, cho dù ở sâu trong địa ngục cũng sẽ luôn luôn đợi tiếp, chờ đợi tình yêu này của chúng ta không được thiên thần chúc phúc.

Danh sách chương