Tên Cặn Bã

Tên Cặn Bã

Chương mới Chapter 16 Trạng thái Đang tiến hành
Pil Gyeon, người đã lớn lên cùng với sự vương vấn Nanmu. Để tìm Nammu, cậu ấy bắt đầu làm những việc nguy hiểm mà không hề sợ hãi hay cảm giác tội lỗi. Và cuối cùng Nanmu, người bố thứ hai yêu quý cũng đứng trước mặt hắn. Hắn muốn biến Nanmu, người mà rốt cuộc hắn cũng tìm được thành của hắn nên đã tiếp nhận cân nhắc của bố ruột, Hwang Woosung. Đứng trên một bàn cân lắc lư, câu chuyện nguy hiểm giữa hai người đàn ông bắt đầu..

Danh sách chương