Quỹ Đạo Vô Hình

Quỹ Đạo Vô Hình

Chương mới Chapter 4 Trạng thái Đang tiến hành
Nội dung: Lee Joo Hyuk, một alpha ngạo mạn và bạo lực, là người kế thừa tập đoàn Shinwoo, nhưng đang trong một cuộc chiến khốc liệt với những người anh em cùng mẹ khác cha đang cũng nhắm tới vị trí của mình. Kwon Yi Heon - một vệ sĩ giúp đỡ và bảo vệ Joo Hyuk một cách âm thầm. Lee Joo Hyuk là một Alpha khác thường, từ chối tiếp nhận Omega (chán ghét Omega), đã cho Kwon Yi Heon rất nhiều tiền và nhiều lần kiểm tra liệu anh ta có thể tin tưởng được hay không. Kwon Yi Heon tuân thủ giao ước một cách mù quáng bất chấp mọi sự lăng mạ, sỉ nhục và những đau khổ bên trong mà Lee Joo Hyuk mang lại. Giữa những âm mưu lặp đi lặp lại liệu lời giao ước có tiếp tục giữ được hay không?.