Lấy Tình Yêu, Lấy Thời Gian

Lấy Tình Yêu, Lấy Thời Gian

Tác giả:
Chương mới Chapter 38 Trạng thái Đang tiến hành
"Lúc đầu anh chính là người tuyệt tình, anh cũng là người muốn rời đi , hôm nay anh lại là người nói yêu tôi? !" Lương Tử Câm nắm áo của Lạc Hướng Đông : "Nếu anh đã tới, thì tôi cũng sẽ không từ bỏ anh lần thứ hai " Lạc Hướng Đông hôn lên môi của Lương Tử Câm : "Lương Tử Câm, cả cuộc đời này, em không thoát được khỏi anh đâu ".

Danh sách chương