Kiss Wa Tsugai Ni Hizamazuku

Kiss Wa Tsugai Ni Hizamazuku

Chương mới Chapter 3 Trạng thái Đang tiến hành
Đời người như nước chảy, có thể người từng ngủ với bạn hôm nay chắc gì tuần tới bạn đã nhớ được mặt? Vậy thì một nửa định mệnh của bạn còn muốn tìm xa xôi đến tận nhường nào đây? Trong trường hợp chỉ 1s chạm mặt, trúng tiếng sét ái tình rồi lại bị người ta đập sml thì phải làm sao để người ta chú ý đến mình đây? Đã vậy bản thân còn “ăn” luôn người ta nữa thì sao? Vậy đó là tình yêu hay chỉ là tình ái thân xác?.