Hỗn Độn Đan Thần

Hỗn Độn Đan Thần

Chương mới Chapter 141 Trạng thái Đang tiến hành
Truyện tranh Hỗn Độn Đan Thần thuộc thể loại tu tiên tiên hiệp huyền huyễn hư ảo với nội dungHỗn Độn sơ khai, thiên địa ứng Hỗn Độn chi khí mà sinh, bồi dưỡng ngàn vạn vũ trụ; vạn vật ứng Hỗn Độn chi linh mà trưởng, thành tựu ngàn vạn sinh linh. Lấy vạn vật chi linh, ngưng kết thành đan, đây là tiểu đan chi đường, Hỗn Độn đan đạo, chính là thông thiên đại đạo, Thiên Đan ra, Vạn Dược thần phục!.

Danh sách chương