Hắc Thiên Long (Phong Thần Ký)

Hắc Thiên Long (Phong Thần Ký)

Chương mới Chapter 27 Trạng thái Đang tiến hành
Ngoại chuyện về Hắc Long trong Phong Thần Ký, tác phẩm kinh điển của Trịnh Kiện Hòa. Dự tính tất cả gồm 26 tập..

Danh sách chương