Cửu Thiên

Cửu Thiên

Chương mới Chapter 7 Trạng thái Đang tiến hành
Phía trên Cửu Trọng Thiên, Thần giới Thái Tử Trọng Hoa cuộc sống lắng dịu, Thiếu Nữ Vân Hoàng Thao Thiết Tộc chỉ ngoài ý muốn mà phá vỡ... Cái gọi là giải thoát, cũng chỉ là chết, cái gọi là chính đạo, cũng chỉ là ảo ảnh tan vỡ, cái gọi là nhân gian, thế nào tang thương....