Cửu Ngũ Chi Tôn

Cửu Ngũ Chi Tôn

Chương mới Chapter 8 Trạng thái Đang tiến hành
Gia tộc Đông Phương trong Long Hổ Môn có mối quan hệ mật thiết với Cửu Dương Thần Công. Tiên tổ Đông Phương Tôn Long là người thứ hai đạt Thập Dương Vô Cực. Hãy cùng tìm hiểu thêm qua bộ truyện Cửu Ngũ Chi Tôn, cùng họa sĩ vẽ Long Hổ Môn cựu tác..

Danh sách chương