Cuộc Nổi Dậy Của Cô Gái Mọt Sách ~ Tôi Sẽ Làm Mọi Cách Để Trở Thành Thủ Thư

Cuộc Nổi Dậy Của Cô Gái Mọt Sách ~ Tôi Sẽ Làm Mọi Cách Để Trở Thành Thủ Thư

Chương mới Chapter 2 Trạng thái Đang tiến hành
Phần 4 của Honzuki no Gekokujou, để biết thêm thông tin.