Chưởng Môn Khiêm Tốn Chút

Chưởng Môn Khiêm Tốn Chút

Chương mới Chapter 73 Trạng thái Đang tiến hành
Xuyên không tới Thiên Huyền Giới, thân phận là chưởng môn dởm của Mạc môn, Đô Thành Khắc Kim tái sinh ở trong thế giới trò chơi, không để người chơi vào mắt, thu nhận nhân vật chính của thế giới này làm tiểu đệ, giả dạng làm thiên hạ đệ nhất!.

Danh sách chương