Bí Kíp Hóa Rồng

Bí Kíp Hóa Rồng

Chương mới Chapter 31 Trạng thái Đang tiến hành
Thanh niên nhân loại dạy một con Giao - đã tu luyện 1000 năm - Long hóa rồng để trả giá cho việc đắc tội với tổ tiên. Được ăn cả, ngã về không. Sứ mệnh này có hoàn thành được hay không? Leo lên đỉnh của Thiên đài là một sứ mệnh wan trọng, người có thể lên đến đỉnh sẽ được ban cho quyền kiểm soát thế giới..

Danh sách chương