Bạo Lực Trung Độc

Bạo Lực Trung Độc

Tác giả:
Chương mới Chapter 10 Trạng thái Đang tiến hành
Chương trình "Nghịch Thiên Hồn" có bí mật quan trọng, ba thế lực lớn trên thế giới là Khung Thương, Tây Cương và Hồng Liên tìm mọi cách để tranh đoạt Nguyên Đấu, người mang Nghịch Thiên Hồn. Nhưng tại sao máy tính hiện đại nhất lại chọn Nguyên Đấu, người có số mạng cực kỳ đen đủi? .

Danh sách chương