Amanojaku Ni Koishite!

Amanojaku Ni Koishite!

Chương mới Chapter 3 Trạng thái Đang tiến hành
Thụ là con quỷ hay nói trái lòng nên bị mọi người ghét, chỉ có công là không ghét thụ. Hồi trước, thụ bị thương được công đem về chăm sóc. Để trả ơn công, thụ đã lén đi trộm rượu nhưng không thành, còn xém bị người ta hiếp. May thay, công đến giải cứu thụ và đem cậu về chịt chịt.