Ác Nữ Cần Một Bạo Chúa

Ác Nữ Cần Một Bạo Chúa

Chương mới Chapter 4 Trạng thái Đang tiến hành
Sau khi bị đầu độc bởi người em họ Ariel, người mà cô yêu hơn bất kỳ ai khác, cô tỉnh dậy quay trở lại một năm trước. Để trả thù người em họ và gia đình đã hủy hoại cô, cô quyết định biến bạo chúa thành của mình. "Tại sao lại hôn ta?" "Bởi vì em họ tôi yêu người, thưa bệ hạ." Một mối quan hệ nguy hiểm với bạo chúa đã bắt đầu..